İSO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği İç Denetimlerimiz

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır. Katılımcıların ISO 45001 standardı konusunda bilgilendirilmesi, standardı firmaları için yorumlama becerisinin kazandırılması, firmalarda uygulanan ISO 45001İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi’nin etkinliğini değerlendirmek amacıyla yapılan denetimlerde, sistemin verimini düşüren uygulama hatalarını belirlemek, değerlendirmek, iyileştirmek için standardın gerekliliklerini etkin yöntemlerle açıklamak amacıyla;

  * ISO 45001 Denetimi için Şartların Kontrol Edilmesi,
  * Denetim Programlaması,
  * Bir Denetim Programının Hazırlanması,
  * Denetçi Sorumluluklarının Belirlenmesi,
  * ISO 45001 Denetimlerinde Davranışsal Faktörlerin Tespiti,
  * Ön Denetim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi,
  * Kuruma Özel Denetim Soru Listesi’nin Oluşturulması,
  * ISO 45001 Performansının Sürekli İyileştirilmesinin Sağlanması,
  * ISO 45001 Hedefleri Yönetim Programının Denetlenmesi,
  * Denetimlerin Gerçekleştirilmesi,
  * Denetimlerin Raporlanması,
  * Düzeltici Faaliyetler, Yönetim Gözden Geçirme Proseslerinin Belirlenmesi,

çalışmaları yapmaktayız.

İSO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği İç Denetimlerimiz
X