• Çevre, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetlerimiz


    İş sağlığı ve güvenliği, sanayileşme sonrası ortaya çıkan ve sanayinin gelişmesi ile birlikte her geçen gün daha da önem kazanan bir çalışma alanıdır. İş sağlığı ve güvenliğinin amacı iş yerlerinde sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamının hazırlanmasıdır. Günümüzde çalışma yaşamını etkileyen pek çok tehlike ve bu tehlikelern yol açtığı riskler bulunmaktadır. Bu riskler,hem çalışanları ve işverenleri hem de ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir. Avrupa Birliğine uyum sürecinde 2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve bu kanuna bağlı yönetmeliklerle İş Sağlığı ve Güvenliği ile alakalı yasal zemin oluşturulmuştur.Dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliğine verilen önem artmıştır. 6331 sayılı kanunu gereğince işverenlerin ve işçilerin genel yükümlülükleri belirlenmiş,çıkarılan yönetmeliklerle de bu yükümlülükler ayrıntılı bir şekilde desteklenmiştir. Vicdani bir yükümlülük ve yasal mevzuat gereği Tanzer Gül Özel Sağlık Hizmetleri olarak tüm işyerlerinde 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve bu kanuna bağlı yönetmeliklerde işyerlerinde yapılması ve takip edilmesi zorunlu olunan bütün sağlık ve güvenlik hizmetlerinin verilmesi sağlanmaktadır.


  • İletişim Bilgilerimiz

X