Delfin İlkyardım Eğitim Hizmetlerimiz

Sertifikalı ilkyardım eğitiminde aslında herkesin bilmesi gereken, suni solunum ve kanamaya müdahale gibi en temel ilkyardım bilgileri verilir. Daha önce de söylediğimiz gibi profesyonel sağlık ekipleri olay yerine ulaşana kadar geçen zamanı en verimli şekilde kullanmak için sertifikalı ilkyardımcılar kazazedeleri sağlık ekipleri için hazırlar.

İşyerinde acil bir durum olduğunda (yangın, deprem, zehirlenme, vs.) sağlık ekiplerinin olay yerine intikal edene kadar geçen sürede yaralılara ilk müdahaleyi yapacak bir kişi olması için işyerinde çalışanlar arasından bir veya daha fazla kişiye eğitim verilir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre her işyerlerinde sertifikalı ilkyardımcı personel bulundurma (personellerinizin bir veya daha fazlasının sertifikalı ilkyardım eğitimi kursuna gitmesi ve sağlık bakanlığının açtığı sertifikalı ilkyardım sınavında başaralı olması) zorunluluğu bulunmaktadır.

Delfin İlkyardım Eğitim Hizmetlerimiz
X