Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği - Detaylı Ölçüm ve Kapsamlı Analiz Hizmetlerimiz

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 10 uncu maddesine göre işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

Ayrıca, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 7 inci maddesi gereğince, kullanım amacına uygun olarak işyerindeki iş ekipmanlarının yetkili kişilerce periyodik olarak test ve kontrollerinin yapılması ve düzenlenecek raporlarının, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanması gereklidir.  

TANZER GÜL OSGB Laboratuvar Birimi, uzman ve deneyimli mühendis ve teknik elemanları ile iş sağlığı ve güvenliği açısından TS EN ISO 17020 standardı kriterlerine uygun olarak aşağıda belirtilen iş ekipmanlarının test ve kontrollerini gerçekleştirmektedir.

Ortam Ölçümleri
  * Toplam/Solunabilir Toz Ölçümü (Gravimetrik Metot)
  * Aeresol Ölçümü (havada bulunan katı, sıvı ve gaz parçacıkları)
  * Uçucu Organik Bileşikler (VOC- Aseton, Etanol, Ksilen, Vinilasetat vb.) Ölçümü
  * Toksik ve Zehirli Gazların Ölçümü (Propan, Bütan, O2, CO, CO2, O3, NOx, NO, SO2 vb.)
  * Makine Gürültüsü Ölçümü
  * Gürültü Ölçümü
  * Aydınlatma Ölçümü (gündüz-akşam-gece)
  * Metal Tozu (Alüminyum, Demir, Çinko, Kurşun, Bakır vb.) Ölçümü
  * Silika (SiO2) Ölçümü
  * Formaldehit, Amonyak, Hidrojen Siyanür Ölçümü
  * Alkali Toz (NaOH+ KOH+ LiOH) Ölçümü
  * Sıcaklık-Hava Akım Hızı-Nem Ölçümü
  * Termal Konfor (WBGT ve/veya PMV-PPD İndeksleri) Ölçümü
  * Ortam Titreşim Ölçümü
  * Elektromanyetik Alan Ölçümü

Kişisel Maruziyet Ölçümleri
  * Toplam/Solunabilir Toz Ölçümü
  * Uçucu Organik Bileşikler (VOC- Aseton, Etanol, Ksilen, Vinilasetat vb.) Ölçümü
  * Toksik ve Zehirli Gazların Ölçümü (Propan, Bütan, O2, CO, CO2, O3, NOx, NO, SO2 vb.)
  * Gürültü Ölçümü
  * Metal Tozu (Alüminyum, Demir, Çinko, Kurşun, Bakır vb.) Ölçümü
  * Silika(SiO2) Ölçümü
  * Formaldehit, Amonyak, Hidrojen Siyanür Ölçümü
  * Alkali Toz (NaOH+ KOH+ LiOH) Ölçümü
  * Kişisel Maruziyet El- Kol ve/veya Tüm Vücut Titreşim Ölçümü

Basınçlı Kaplar
  * Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü
  * Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü
  * Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü
  * Hava Tankı Periyodik Kontrolü
  * Hidrofor Tankı Periyodik Kontrolü
  * Boyler Periyodik Kontrolü
  * Genleşme Tankları Periyodik Kontrolü
  * Otoklav Periyodik Kontrolü
  * Buharlı Pişirme Kazanları Periyodik Kontrolü
  * Kazan Dairesi Periyodik Kontrol

Kaldırma Ekipmanları
  * Forklift Periyodik Kontrolü
  * Caraskal Periyodik Kontrolü
  * Vinç Periyodik Kontrolü
  * Lift Periyodik Kontrolü
  * Transpalet Periyodik Kontrolü
  * Mobil Vinç Periyodik Kontrolü
  * Kule Vinç Periyodik Kontrolü
  * Platform Periyodik Kontrolü
  * Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü
  * Hubzug Periyodik Kontrolü
  * Trifor Periyodik Kontrolü
  * Halat/Sapan Periyodik Kontrolü
  * Kaldırma Ekipmanları Periyodik Kontrolü
  * İş Makinaları Muayeneleri Periyodik Kontrolü

Elektrik Ve Topraklama
  * Kuvvetli Akım Tesisatı Periyodik Kontrolü
  * Aydınlatma Tesisatı Periyodik Kontrolü
  * Paratoner Tesisatı Periyodik Kontrolü
  * Topraklama Tesisatı Periyodik Kontrolü
  * Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolü
  * Gövde Koruma Topraklaması Periyodik Kontrolü
  * Pano ve İşletme Topraklaması Periyodik Kontrolü
  * Patlayıcı Ortam Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolü

 

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği
X