Çevre Danışmanlığı

Antalya OSGB Çevre Danışmanlığı hizmetlerimiz ile Çevre izni, Çevre lisansı, Geçici faaliyet belgesi hakkındaki hizmetlerimiz bulunmaktadır.


Acil Durum Eylem Planı

Acil Durum Eylem Planı işletme personeline acil bir durum karşısında yapması gereken doğru işlemleri göstermek amacıyla hazırlanmaktadır.


Risk Değerlendirme Raporu

Yasal Zorunluluk İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.


İş Güvenliği Uzmanlığı

İşyerleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunumu amacıyla tehlike sınıflarına ayrılmaktadır.

Bu sınıflandırmada; yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları gibi hususlar dikkate alınmaktadır.


İş Yeri Hekimliği

Sağlık birimi yıllık çalışma planının hazırlanması, işverene sunulması, bu plan çerçevesinde işlerin yürütülmesi, yıllık eğitim planı kapsamında İş Sağlığı eğitimlerinin düzenlenmesi firmamızca sağlanmaktadır.


Genel Sağlık Hizmetlerimiz

Sağlık raporları, akciğer grafisi(göğüs filmi) ,solunum fonksiyon testi, işitme düzeyi testi raporu (odiyometri), koruyucu aşılar , laboratuvar incelemeleri..


Ortam Ölçüm Hizmeti

 Ortam ölçüm hizmeti, gürültü ölçümü, aydınlatma ölçümü, toz, gaz,  buhar ve titreşim ölçümleri